Historie

Historie R.S.V.H.

 

R.S.V.H is op 26 maart 1971 opgericht. In eerste instantie  als een bewonerscomité met als doel het bevorderen van de contacten tussen de bewoners (veel jonge gezinnen) van de vijf flats gelegen aan de Heerlerweg, Overbroekerstraat, Hanssenlaan en Ligtenbergstraat in Nieuw-Lotbroek. De vereniging fungeerde ook als intermediair tussen bewoners en woningvereniging de Voorzorg, voornamelijk op het gebied van klachtenmelding en –afhandeling.

De initiatiefnemers waren de heren Piet Cörvers, Jan Roeleven en Ton Cox op 13 maart 1971. Op 26 maart 1971 werd de eerste vergadering gehouden en werd de vereniging definitief opgericht. Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen gekozen tijdens deze vergadering: voorzitter: Ton Cox, secretaris: Cor Ten Brink, penningmeester: Jan Roeleven. Vaste leden Hans Jansen, Piet Cörvers, Wiel Hofman en mevrouw De Lange.

De contributie werd bepaald op 25 cent per gezin per maand.

Deze contributie werd gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor de bewoners, zoals paaseieren rapen voor de kinderen, kampvuur op Pinksterzaterdag en een keer per jaar met een gehuurde bus naar de Brunssummerheide voor een familiedag met een wandeling, spelletjes, samen eten enz.

Aangezien het een kinderrijke buurt was, werd besloten ook iets voor deze jeugd te gaan doen in de vorm van hardlopen en knutselen. Eerst bleef dit beperkt tot rondjes hardlopen rondom de flats maar later werd er in de zomermaanden gesport op een speelweide aan de Burg.Slanghenstraat. Hier werd later ook met eigen middelen en eigen inzet door het bestuur en vaste begeleiders een trimbaan gebouwd. Hier werd twee keer per week gesport door onze jeugdleden onder leiding van de vaste begeleiders Piet Cörvers, Jan Wijnands, Alfons Lossie en Ingrid Visker. Al deze mensen zijn dan inmiddels toegetreden tot het bestuur.

Daar het trimmen zo’n grote vlucht nam, werd de roep naar gediplomeerde leiders steeds groter.

Door trimclub H.O.H.L., zoals de vereniging inmiddels was genoemd, werden ook enkele mensen naar deze cursus gestuurd. Deze cursussen werden met goed gevolg afgerond, waardoor men nu de beschikking had over 8 gediplomeerde recreatiesportleiders. Dit was geen overbodige luxe, want de vereniging bleef maar groeien. Er was inmiddels ook gestart met sporten voor volwassenen. Eerst op de trimbaan, maar toen deze door onverlaten vakkundig werd gesloopt, werd er uitgeweken naar de gymzaal van de O.L. Vrouweschool. Wel werden er op de trimbaan jaarlijks nog de rommelmarkt, fancyfair en touwtrekwedstrijden georganiseerd. Wat elk jaar één grote happening was. Maar zoals gewoonlijk kreeg ook deze weide een andere bestemming en zijn ook deze bijeenkomsten nog maar herinnering. Desondanks bleef de vereniging maar groeien en kwamen personen zich zelfs uit andere plaatsen als lid aanmelden.

Om de naam van Hoensbroek toch levendig te houden, wordt besloten om een naamswijziging door te voeren en wel Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek, kortweg R.S.V.H.

In 1981 moet de vereniging verkassen naar de nieuw gebouwde sportzaal in het M.F.C. Gebrook i.v.m. sloop van de O.L. Vrouweschool. Dat had geen negatieve weerslag op de vereniging, in tegendeel zelfs, want de groep sporters werd te groot voor één sportavond. Er werd besloten op twee avonden te gaan sporten. De maandagavond onder leiding van Jan Wijnands en de dinsdagavond onder leiding van Piet Cörvers. Beide groepen telden ongeveer 30 leden. De vereniging is inmiddels ook rechtsgeldig en aangesloten bij de Kamer van Koophandel en heeft ook twee verzekeringen afgesloten bij  Nationale Nederlanden om het risico van de leiders en leden zoveel mogelijk te beperken. Bovendien worden er meerdere activiteiten ontplooid dan alleen maar sporten in de zaal.

Er worden o.a. fietstochten, puzzeltochten, beachvolleybaltoernooi op de heide en zeskampen georganiseerd.

Ook wordt de vereniging vaker gevraagd bij de organisatie van spellenmiddagen, zeskampen, touwtrekwedstrijden, hardloopwedstrijden door andere verenigingen en scholen. Niet alleen in de wijk Nieuw-Lotbroek maar ook in andere wijken en plaatsen.

Een heel bekend evenement was de Auvermoerloop met daaraan verbonden het kampioenschap voor de Hoensbroekse basisscholen. Ook werd er door het Oranjecomité Hoensbroek meermaals een beroep gedaan om samen met hen op Koninginnedag activiteiten te ontplooien.

De vereniging is ook aangesloten bij de sectie recreatiesport van de gemeente Heerlen. Bij deze sectie is Jan Wijnands tot voorzitter en Geert Kiers tot secretaris gekozen. Jan Wijnands maakt bovendien ook deel uit van de bestuurscommissie Sport en Recreatie van de Gemeente Heerlen.

Alle activiteiten werden en worden nog steeds pro deo gedaan. Alle leiders en bestuursleden zetten zich belangeloos in om de jeugd en volwassenen op een leuke en ontspannen manier bezig te houden. Dus geen competitie, maar sporten en bewegen naar eigen kunnen en vermogen. En dat dit goed bevalt moge blijken uit het feit, dat er zelfs kinderen vanuit Brunssum en Heerlen en volwassenen zelfs nog van verder weg hier wekelijks komen sporten.

De leiders en bestuursleden zijn mensen, die al jarenlang bestuurslid zijn of uit de eigen jeugdafdeling komen. Zodoende is een goede mix van jong en oud ontstaan en is een goede toekomst zo goed als zeker gewaarborgd.

 

Doordat alle sportleiders, zoals reeds is gezegd, nagenoeg pro deo werken (lesgeven) en hiervoor slechts eens per jaar een kleine attentie ontvangen, is het voor R.S.V.H.mogelijk de contributie laag te houden, te weten € 7,-- per maand voor volwassenen en € 4.50 per maand voor de kinderen.

De steunende leden betalen slechts € 1,50 per maand.

Sinds een paar jaren is de verkiezing van sportman en – vrouw van het jaar in het leven geroepen en worden ook bij de jeugdsporters trofeeën uitgereikt. Deze trofeeën zijn vernoemd naar mensen, die veel voor de vereniging hebben betekend en nog steeds betekenen nl. de Cor Ten Brink trofee voor de jeugd van 6 t/m 8 jaar. De Elly van Laarschot trofee voor de jeugd van 9 + 10 jaar en de Jacq Visker trofee voor de jeugd van 11 jaar en ouder.

De uitreiking van de wisseltrofeeën voor de jeugdleden worden altijd heel druk bezocht door ouders, opa’s en oma’s en broertjes/zusjes en geldt als afsluiting van het sportseizoen. Momenteel telt R.S.V.H. 203 leden, waarvan 162 actief en 41 steunend.

De samenstelling van het huidige bestuur is:

Marcel Romih                         voorzitter

Leny Keulen                           secretaris 

Cindy Heuts                           penningmeester

Marcel Wetzels                   

Jos Coenen                            
 
Rob Zijzstra

 

Er wordt gesport in de sportzaal Aldenhof op:

Zondag                10.00 – 12.00  uur       (uitsluitend volleybal)

Maandag             20.00 – 22.00 uur

Vrijdag                 17.30 – 19.30 uur:       jeugd verdeeld in 2 leeftijdsgroepen